Изберете си карта на ум, но не я посочвайте с курсора
за да не подскажете на компютъра. След разчитането на вашата
мисъл компютъра ще премахне избраната от вас карта.

» ИЗБРАХ СИ